İade Şartları

1.Tüketici tarafından konaklama süresinin başlamasından 5 öncesine kadar yapılan iptallerde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedel tüketiciye iade edilir.  
2. Tüketici, konaklamanın başlamasına 1 günden az bir süre kala iptal talebinde bulunur ise sözleşme bedelinin tamamını AB-I HAYAT HOTEL'e ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder.
3. Tüketicinin hizmetin değiştirilmesine yönelik talebi halinde, bu değişikliğin AB-I HAYAT HOTEL tarafından uygun bulunması şartıyla, önceki alınan hizmetle, yeni talep etmiş olduğu hizmet arasında fiyat farkı var ise tüketici aradaki farkı, değişiklik talebinin kabulüyle birlikte derhal AB-I HAYAT HOTEL 'e ödemek zorundadır. Ancak yeni hizmetin fiyatı, bir önceki hizmet fiyatından düşük ise AB-I HAYAT HOTEL aradaki farkı tüketiciye iade edecektir.
4. Tüketici, kendisinin veya birinci dereceden akrabalarının konaklama dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelemesi koşuluyla, rezervasyon iptal talebi kabul edilir ve ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, tüketicinin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir.
5. Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı konaklama hizmetine iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; AB-I HAYAT HOTEL tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
6. Tüketici, erken ayrılışı AB-I HAYAT HOTEL’e yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olarak değerlendirilir.
7. Tüketicinin huzuru bozan davranışlarında, otel kurallarına uymaması durumunda AB-I HAYAT HOTEL sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkına sahiptir. Geriye kalan sürenin iadesi yapılmaz.

DUYURULARDAN HABERDAR OLUN.

Eposta adresinizi girerek bültenimize kayıt olabilirsiniz.